Sunday, April 19, 2009

Songkran Festival Wat Yarn, Sterling VA

ไปทำบุญที่วัดมา ปีนี้ไม่เน้นเรื่องของกิน ทำบุญอย่างเดียว เพราะช่วงนี้ป่วยบ่อย...สงสัยจะมีเวรมีกรรม มีเคราะห์ ซื้อต้นกระเพราะมาปลูกต่อด้วย ให้อะลิสันไปหนึ่งต้น

ออกจากวัดมาได้ก็ไปกินข้าวกับอเล็กซ์อลิสัน แล้วก็กลับมาอบบราวนี่ให้ป็อปกับแอ้ม เค้กของเฟิสก็ซื้อมาแล้วจากคอสโก้...ไม่ต้องอบเลย ง่าย ๆ ดี

0 (o_O; ~!? comments: